NUCLEOS RURALES 2017

NUCLEOS RURALES 2017

ABEU ALEA L´ALISAL ARDINES BARREU BERBES BONES CAMANGU EL CARMEN COLLERA CUERRES CUEVES LA GUERTONA LLINARES LLOVIU MELUERDA NOCEU OMEDINA PANDU LA ROMECA LA ROZADA SAMIGUEL SAN ESTEBAN SAN PEDRU SANTIANES SARDALLA SEBREÑU SOTU TEREÑES TEZANGOS EL TORAL TORIELLU TORRE VEGA LA VEGA DE LLINARES XUNCU

ABEU

ALEA

L´ALISAL

ARDINES

BARREU

BERBES

BONES

CAMANGU

EL CARMEN

COLLERA

CUERRES

CUEVES

LA GUERTONA

LLINARES

LLOVIU

MELUERDA

NOCEU

OMEDINA

PANDU

LA ROMECA

LA ROZADA

SAMIGUEL

SAN ESTEBAN

SAN PEDRU

SANTIANES

SARDALLA

SEBREÑU

SOTU

TEREÑES

TEZANGOS

EL TORAL

TORIELLU

TORRE

VEGA

LA VEGA DE LLINARES

XUNCU